POPRAWA SYTUACJI W DZIEDZINIE

Więk­sza część spadku umieralności na gruźlicę [w USA w latach 1919—1964 — przyp. M. S.] nie mogła się wiązać ani z czynnym uodpor­nieniem przeciwko tej chorobie (żadnego z «pokoleń» tam reprezentowanych nie dosięgły szczepienia ochronne), ani nawet z leczeniem przyczynowym (wielki spadek umieralności w młodszych rocznikach trzech najstarszych pokoleń wyprzedził w czasie wprowadzenie leków przeciwprątkowych). Do poprawy sy­tuacji w tej dziedzinie musiały się więc przy­czynić także i w Polsce korzystne przemiany społeczne oraz mniej swoiste metody zwalcza­nia gruźlicy”.Bardziej odpowiada mi ostrożny sposób for­mułowania tak ważkich kwestii. Niewątpliwie prace McKeowna mają dużą wartość historycz­ną i epidemiologiczną i wprowadzają niezbęd­ną poprawkę do wielu przesadnych twierdzeń współczesnej medycyny naukowej.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)