POSŁUŻENIE SIĘ PRZYKŁADEM

„Posługując się przykładem biegunki nie­mowląt twierdzę, że produkcja soli nawadniających do stosowania ich przez wszystkie matki w domu będzie bardziej użytećzna na krótką dłuższą metę niż oczekiwanie, że matki będą przynosić niemowlęta do specjalistycznych ośrodków. Nie powinno być tajemnicą ani to, jak szerzy się biegunka, ani to, jak się ją leczy. Nie ma żadnego powodu, dla którego wie­dza i umiejętności postępowania z tym scho­rzeniem nie miałyby zejść z wysokiego drzewa profesjonalnego do każdego domu, w którym istnieje narażenie”Doktor Mahler uważa, że w niektórych częś­ciach Europy, tam gdzie znaczna większość porodów odbywa się w szpitalach, można by przenieść te porody do domu bez zwiększenia umieralności matek czy noworodków, nato­miast zwiększając satysfakcję i zaangażowa­nie ludności (nie mówiąc już o znacznym ob­niżeniu kosztów), która w takich warunkach byłaby zapewne bardziej skłonna do współu­czestnictwa w efektywnym zapobieganiu po­ważnym chorobom, np. układu krążenia i no­wotworowym.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)