POTRZEBA POMOCY

Należy dodać, że na opiekę społeczną zdani są przede wszystkim biedni. Rodzaje potrzeb ludzi biednych w Stanach Zjednoczonych i charakterystyczny dla nich sposób korzystania z trzech typów placówek medycznych ilustruje rys. Jak widać, bied­ni korzystają przede wszystkim z nagłej pomo­cy, rzadziej z placówek leczniczych, a najrza­dziej z placówek profilaktycznych. Ten spo­sób korzystania ze służby zdrowia znacznie się różni od sposobu charakterystycznego dla klasy średniej. Jak wynika z rysunku, klasa średnia najczęściej korzysta z placówek lecz­niczych, następnie z profilaktycznych, a naj­rzadziej z nagłej pomocy.Skądinąd wiadomo, że biedni w StanachZjednoczonych coraz częściej korzystają ze służb nagłej pomocy w najrozmaitszych zabu­rzeniach, niekoniecznie natury nagłej.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)