POTRZEBA WIZYT LEKARSKICH

Nie jest jednak pewne, czy ten sam człowiek będzie odczuwał potrzebę regular­nych wizyt u lekarza w razie jakiegoś zabu­rzenia przewlekłego albo potrzebę poddawa­nia się badaniom profilaktycznym. W zależ­ności od czynników sytuacyjnych i kulturo­wych te same objawy mogą być postrzegane jako alarmujące lub nie. Na przykład jedni mogą uważać przewlekły kaszel za objaw wy­magający interwencji lekarskiej, a inni za zjawisko naturalne, związane z paleniem, mieszkaniem w mieście itp., i nie wymagające żadnego leczenia. Wpływ na to ma także spo­sób, w jaki udziela się pomocy. Na przykład w Stanach Zjednoczonych świadczenia opieki społecznej są na ogół niepopularne i prawdo­podobnie dlatego unikane, chociaż zapewne wiele ludzi odczuwa potrzebę takiej pomocy.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)