POWTARZAJĄCE SIĘ WĄTKI

Spróbujmy usystema­tyzować główne, najczęściej powtarzające się wątki:Medycyna (jako wiedza i system działań) jest instytucją masową. Nie może się więc ustrzec błędów fachowych i omyłek w swojej działalności. Do niedawna nie było to przed­miotem żadnej kontroli społecznej. Głównie dlatego, że „profesja medyczna” uważała, iż „laicy” (tzn. nielekarze) nie mogą zabierać głosu w tych sprawach, że od tego jest lekar­ska kontrola zawodowa i że publiczne oma­wianie „błędów sztuki” — błędnej diagnozy choroby i błędów leczenia oraz wynikających stąd skutków byłoby ze szkodą dla pacjenta, który mógłby utracić zaufanie do lekarza. Tę | postawę tak scharakteryzował dyrektor Euro­pejskiego Biura Światowej Organizacji Zdro­wia L. Kaprio.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)