POZA MEDYCZNĄ PROFESJĘ

Zdrowie stało się szyfrem przekazującym indywidualny idealny stan rzeczy. Pojęcie choroby jest coraz częściej stosowane do wyrażania sposobu myś­lenia, odczuwania i zachowania uważanego za niepożądane, odmiennego lub dewiacyjnego, jak również wielu form cierpienia i niespraw­ności.Wynika stąd, że zjawisko to znacznie wy­kracza poza „profesję medyczną” i trudno uwierzyć, że obecny proces medykalizacji społeczeństwa amerykańskiego jest dziełem lekarzy. Raczej wskazuje na to, że system zdrowie—choroba—medycyna w Stanach Zjed­noczonych zdobył obecnie ogólniejsze znacze­nie kulturowe niż to było w przeszłości.Jednym z najczęstszych wątków w publi­kacjach na temat medykalizacji jest wzrost ilości postaw i zachowań, które zostały okreś­lone jako choroba i których leczenie traktuje się jako należące do medycyny.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)