PROBLEMATYCZNE KWESTIE

Co więcej, nawet jeśli oni sami nie zajmują się bezpośrednio klien­tami, to ich doktryny dostarczają informacji zawodom, które to robią (np. wpływ psychiat­rów na pracowników socjalnych). W konsek­wencji cechą najbardziej typową dla zajmo­wania się współczesnymi problemami społecz­nymi jest ich sformułowanie w kategoriach dominująco medycznych — w najszerszym sensie tego słowa. (Według P. M. Stronga „ten temat jest stosunkowo niedawnym dodat­kiem. Przedtem siłą imperialistyczną była psychiatria, podczas gdy reszta medycyny uchodziła za dziedzinę bardziej neutralną; późniejsi autorzy potraktowali psychiatrię jako część znacznie szerszego imperium me­dycznego”). Nawet te kwestie, które wydają się prob­lemami czysto medycznymi i które powinny znaleźć się w gestii osób z kwalifikacjami me­dycznymi, tj. uszkodzenie ciała jednostki, w rzeczywistości często są produktem sił społecz­nych.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)