PROBLEMATYKA REHABILITACJI

Problematyka rehabilitacji, jak również styli! pracy owych specjalistów — nie-lekarzy fl nie znanych w dawniejszych szpitalach, także sprzyjają otwieraniu się tych instytucji.Zachodzi proces demokratyzacji stosunków! szpitalnych. Najdalej zaawansowany jest on i w psychiatrii i stamtąd płyną wzory, pobu- dzające do przemian lecznictwa. W psychiatrii I wykazano, że środowisko społeczne (międzyludzkie) szpitala może być ważnym środkiem terapeutycznym lub traumatyzującym. Chodził o    stworzenie takich układów w stosunkach 1 między personelem szpitalnym, personelem a pacjentami oraz samymi pacjentami, które byłyby skutecznym lekiem na niektóre do­legliwości. Nazywa się to społecznością tera­peutyczną; socjoterapia zaczyna staWać się rutynową metodą leczniczą. Sukces tej meto­dy zależy od upowszechnienia się szpitala otwartego, „bez ścian”.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)