PROBLEMY MEDYKALIZACJI

Zajmiemy się teraz zjawiskiem ekspansji medycyny, zwanym medykalizacją społeczeń­stwa. Niekiedy mówi się nawet o „imperiali­zmie medycyny”. Te nazwy są produktem amerykańskim i odnoszą się do społeczeństwa amerykańskiego. Trudno określić zasięg „ruchu antymedycznego” w Stanach Zjednoczonych; obejmuje on niektóre środowiska politologów i socjologów, aktywistów politycznych i spo­łecznych, rozmaite zorganizowane grupy kon­sumentów, ugrupowania skupiające młodszych lekarzy, pielęgniarki, pracowników socjalnych i innych działaczy, dążących do zreformowa- nia systemu służby zdrowia. Należy w tym ruchu wyróżnić dwie warstwy: teoretyczną i praktyczną. Pierwsza — to tezy zawarte w publikacjach naukowych: socjologów, history­ków, filozofów, psychologów, psychiatrów i in­nych lekarzy, biologów, prawników, a także w wielu pismach popularnych. Druga — to roz­maite działania praktyczne zmierzające do „demedykalizacjii”, „odmedycznienia”.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)