PRZECIĘTNY WSPÓŁCZYNNIK

Przeciętny współczynnik tego spadku od 1900 do 1950 wynosi 0,22 (na 1000), po czym w latach następnych stał się prawie niewidoczny (0,04 rocznie); 92,2% ogólnego spadku współ­czynnika zgonów między rokiem 1900 a 1973 przypada na okres przed rokiem 1950. Ponad­to rys.  uwidacznia spadek standaryzowa­nego współczynnika zgonów po odjęciu od ogólnej liczby zgonów w każdej grupie wieku i płci liczby zgonów związanych z jedenasto­ma głównymi chorobami zakaźnymi (dur brzuszny, ospa, płonica, odra, krztusiec, bło­nica, grypa, gruźlica, zapalenie płuc, choroby przewodu pokarmowego i choroba Heinego- -Medina). Należy podkreślić, że chociaż ten współczynnik także wykazuje spadek (zwłasz­cza do r. 1960), jego krzywa jest znacznie bar­dziej płaska niż krzywa ogólnego współczyn­nika zgonów; świadczy to o tym, że spadek umieralności ogólnej od około roku 1900 wią­że się przede wszystkim ze „zniknięciem” chorób typu zakaźnego.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)