PRZEDSTAWICIELE KLAS

Taka socjalizacja, łącznie z przewagą klasy średniej w dziedzinie wykształcenia, zapewnia łatwość dopasowania się do istnieją­cych form organizacyjnych i sprzyja umiejęt­ności werbalizowania uczuć, postaw i potrzeb.Istnieje większe prawdopodobieństwo reakcji klasy średniej na kampanie w dziedzi­nie oświaty zdrowotnej i działania profilak­tyczne.Przedstawiciele klas niższych, którzy nie mają tych wszystkich umiejętności i możli­wości, czują się odsunięci od placówek biuro­kratycznych i wolą bardziej osobiste formy opieki. Wyraźnie preferują ciągłą, dobrowolną opiekę krewnych i przyjaciół, porady znajome­go felczera czy też korzystanie z pobliskiej ap­teki.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)