PRZEKONUJĄCY DOWÓD

Po drugie — jego własna książka jest przekonującym dowodem dobrej woli lekarzy brytyjskich, wyrażającej się w szybkości, z jaką przystąpili oni do stosowania LBK — metody bardzo przecież skomplikowanej i cza­sochłonnej. Istnieje już cały szereg badań opartych na tej metodzie, oceniających war­tość rozmaitych działań leczniczych. Krytycz­ne wnioski wynikające z wielu badań można traktować jako dowód nieskuteczności danego  działania (tak podszedł do tego Cochrane). Ponieważ jednak z reguły są prowadzone z udziałem lekarzy, świadczą o ich zaintereso­waniu i trosce o ostateczny wynik działań.Wiąże się to z preferowaniem przez lekarzy „czystej biologii”. Za najbardziej prestiżowe uchodzą kwestie natury biologicznej, skompli­kowane, ale dostępne interwencji leczniczej, gdzie można „namacalnie” stwierdzić bezpo­średni wynik swojej działalności.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)