PRZYCZYNY SYTUACJI

Jakie­kolwiek jednak są przyczyny tej sytuacji — argumentują dalej owi autorzy — to cechy szpitala i stosunku lekarz—pacjent wzmagają bezsilność i niepewność chorego człowieka, systematycznie podcinają i uśmiercają jego własne „ja”, z którym wchodzi w rolę chorego i przybywa do szpitala.Scharakteryzowana wyżej orientacja wiąże kwestie „etykietowania” choroby, pogląd o im­perializmie lekarzy, stygmatyzujące i dehu- manizujące doświadczenie pacjentów oraz pro­blemy opieki zdrowotnej — z niesprawiedli­wością i niedoskonałością społeczeństwa jako całości. Stąd różne formy nierówności społecz­nej, przesądów i dyskryminacji uważa się za źródło chorób i główny ich powód, jak również za ważny czynnik sprzyjający powstawaniu niepożądanych postaw i działań lekarzy i in­nych pracowników służby zdrowia.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)