PRZYCZYNY ZJAWISKA

Oto niektóre wymieniane przyczyny tego zja­wiska:Główne założenia, na których opiera się struktura służb zdrowotnych i socjalnych (np. racjonalność, orientacja na przyszłość, a nie na teraźniejszość), są zgodne z wartościami i stylami życia raczej klasy średniej.Ponieważ pracownicy służby zdrowia i służb socjalnych pochodzą na ogół z klasy średniej, mają stosunkowo łatwiejszy kontakt z użytkownikami pochodzącymi z tej samej klasy. Najlepiej rozumieją oni te problemy, które są specyficzne dla klasy średniej. Wzory socjalizacji w klasie średniej wy­posażają jednostkę w umiejętność łatwego przystosowania się do roli słuchacza-pacjenta, do rozumienia obiektywnej orientacji przed­stawicieli służby zdrowia, do minimalizowa­nia skutków różnicy statusu, np. podczas kon­taktu z lekarzem.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)