RACJONALNOŚĆ OCENY

Dla ludzi poniżej 45 roku życia wzrost ten był niewielki, wynosił mniej ; dla ludzi 45-letnich i starszych o     dni. Równocześnie wykazano, że niewiel­ki wzrost przeciętnego dalszego życia tej grupy w badanym dziesięcioleciu był wzrostem jedy­nie lat niesprawnych. Tylko u ludzi 65-letnich starszych wystąpił niewielki wzrost lat sprawnych.Prace McKinlayów ukazały się dopiero w roku 1977, więc nie było jeszcze dość dużo czasu, by mogła rozwinąć się polemika. Nie­wątpliwie można znaleźć pewne słabości w tych wywodach, związane choćby z tym, że opierają się na materiale obciążonym nieu­chronnymi błędami, brakami i uproszczeniami, jak każde oficjalne dane statystyczne. Nie warto chyba rozważać szczegółowo zasadności poszczególnych wyliczeń.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)