REHABILITACJA ŚRODOWISKOWA

Ochrona zdro­wia staje się systemem bardzo zróżnicowanym. Dbok rozmaitych służb profesjonalnych rośnie znaczenie laików: współmałżonków, rodziny, sąsiadów, kręgów towarzyskich, klubów i sto­warzyszeń samopomocowych; sprawują oni ważne, niekiedy nawet najważniejsze funkcje. Dobrym przykładem jest rehabilitacja społecz- ia (środowiskowa) człowieka niepełnosprawlego. Rehabilitacja traktowana jako system dzia­łań obejmuje trzy główne składowe: 1) rehalilitację leczniczą (kliniczną), 2) rehabilitację zawodową i 3) rehabilitację środowiskową! System działań rehabilitacyjnych jest rozwijl nięty nierównomiernie. Najbardziej zaawanfl sowane są działania podejmowane przez inil stytucje medyczne. Słabiej rozwija się rehabiB litacja zawodowa, a najmniej widoczne są nie zinstytucjonalizowane działania środowiskowai Podobnie jest ze znajomością każdego z tych członów. Stosunkowo najwięcej wiadomo o rehabilitacji klinicznej, mniej o zawodowejJ a najmniej o środowiskowej.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)