RODZAJ OBJAWÓW

Istnieje opinia, że korzystanie ze służby zdrowia w danej zbiorowości jest odzwiercied­leniem jej chorobowości, to znaczy, że zwięk­szone korzystanie ze świadczeń medycznych na danym terenie jest wynikiem zaistniałego tam wzrostu zachorowań. Oka­zało się przy tym, że tylko 50% osób, u któ­rych wykryto określone zaburzenie i które wiedziały o jego istnieniu, a nawet odczuwały pewne dolegliwości, znajdowało się pod opie­ką lekarską. Nie decydowały o tym ani rodzaj zaburzenia, ani jego stopień. Wykryto całą gamę najrozmaitszych lżejszych i cięższych chorób, o których zainteresowani nie wiedzieli lub lekceważyli je.Niekiedy o rodzaju objawów, z jakimi ludzie przychodzą do lekarza, przesądza przy­należność etniczna. Porównanie 63 pacjentów Włochów z 81 Irlandczykami (obie grupy znajdowały się pod opieką poradni w jednym ze znanych szpitali amerykańskich) wykazało, że Włosi dwa razy częściej wymieniali ból jako objaw swych dolegliwości.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)