RÓŻNICE SPOŁECZEŃSTW

Truizmem jest twierdzenie, że między spo­łeczeństwem amerykańskim i polskim istnie­ją ogromne różnice, utrudniające przeprowa­dzanie porównań, także w dziedzinie opieki zdrowotnej. Istotne różnice w tej dziedzinie występują również między społeczeństwem amerykańskim i brytyjskim, przy czym głównym czynnikiem różnicującym jest istnienie w Wielkiej Brytanii państwowej służby zdro­wia. Biorąc pod uwagę odrębności naszego spo­łeczeństwa i socjalistycznej służby zdrowia, na- ezy bardzo ostrożnie odnosić te doświadcze­nia do stosunków polskich. Jednakże szereg zjawisk, na które tutaj wskazano, ma charak­ter szerszy, wykraczają one poza granice Sta­nów Ziednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)