ROZWÓJ MEDYCYNY

Rozwój me­dycyny sprawił, że długość życia wielu ludzi znajdujących się pod opieką lekarzy jest nie­mal taka sama jak ludzi zdrowych — pod wa­runkiem trwającej przez całe życie opieki zdrowotnej. Ludzie dotknięci wspomnianymi chorobami żyją wprawdzie, ale nie są zupełnie zdrowi, a opieka nad nimi wymaga poważ­nych środków finansowych, a także rozwinię­tego — pod względem organizacyjnym i tech­nicznym — systemu ochrony zdrowia. Dłu­gość życia nie może stanowić kryterium efek­tywności tego systemu. Konieczne jest uwz­ględnienie innych wskaźników, określają­cych skuteczność leczenia chorób przewlek­łych.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)