SAMOLECZENIE

Kiedy ktoś uzna, że wystąpiły u niego ob­jawy choroby i że w związku z tym potrze­buje jakiejś pomocy, to może wybrać roz­maite sposoby postępowania: odwołać się do leków domowych o znanej mu skuteczności; omówić swój problem z krewnymi lub przy­jaciółmi, zwłaszcza jeśli „znają się na rzeczy”; poradzić się pracowników służby zdrowia; nic nie robić — w nadziei, że niepokojący objaw albo sam zniknie, albo stanie się wyraźniej­szy i bardziej zrozumiały. Jest to faza niefor­malnych konsultacji z liczącymi się osobami na temat „ciężkości” objawu, odpowiedniej formy leczenia i momentu, w którym powin­no ono nastąpić. Właśnie w tej fazie, przed ewentualnym przyjęciem roli chorego, czło­wiek, u którego wystąpiły objawy zaburzają­ce codzienne zajęcia, jest szczególnie podatny na informacje — zarówno ze strony pracow­ników służby zdrowia, jak co do alternatyw­nych działań, przyjętych w danej kulturze.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)