SCEPTYCZNE SPOJRZENIE

Zapatruję się sceptycznie na to, j czy mamy jakiś wpływ na szybką zmianę ideo­logii lekarzy; utożsamiają oni zdrowie z kon­wencjonalną mądrością medycyny. Jeśli mój sceptycyzm okazałby się słuszny, to mamy : przed sobą okres wewnętrznych konfrontacji, zanim w ogóle rozpocznie się coś takiego jak nasz dialog [ze społeczeństwem — M. S.]”. i Z kręgu klinicystów również dochodzą głosy niepokoju: „Podsycany często przez środki j masowego przekazu optymizm związany z bezkrytyczną oceną postępu staje się przyczy­ną niepokojących konfliktów między pacjentami i społeczeństwem a lekarzami [. . .]. Roz­ładowania tych niepokojów i rozwiązania kofliktów nie można osiągnąć za pomocą biurokratycznych manipulacji. Działania formalne 1 nie tylko nie łagodzą tych napięć, ale przeciwnie, pogłębiają je”. Z rozmaitych środowisk pozamedycznych płyną słowa krytyki pod adresem zśwodu lekarskiego i medycyny.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)