SKŁONNOŚĆ MEDYCYNY

L. Cochrane sądzi jednak, że nie należy przesadzać ze skłonnością medycyny do wpro­wadzania w błąd siebie samej. Medycyna jest nauką stosowaną i efektywność pozostaje cen­tralnym punktem ideologii zawodowej, na­wet jeśli od czasu do czasu musi ona o sobie przypominać. Działania zmierzające do profe­sjonalizacji medycyny i zmonopolizowania praktyki lekarskiej w społeczeństwie lekarze podejmowali w przeszłości nie tylko po to, żeby zwiększyć swoje zarobki; była to rów­nież, a może przede wszystkim, walka o pod­niesienie standardów swojej pracy. Nie można również zapominać, że wspomniana już pod­stawowa technika oceny wartości leczenia (LBK) została wprowadzona niedawno.Należałoby dodać dwa dalsze punkty do tych wywodów. Po pierwsze — Cochrane nie docenia trudności metodologicznych związa­nych z rygorystyczną oceną działania ludzkie­go.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)