SKUTECZNOŚĆ ODDZIAŁYWANIA

Jeśli takie oddziały­wanie będzie skuteczne, doprowadzi do zmia­ny postawy danego człowieka i jego rodziny, a następnie do zmiany rzeczywistego zacho­wania. Jak wiadomo, jest to bardzo trudna, a zarazem bardzo ważna sprawa; od niej w coraz większej mierze zależy skuteczność me­dycyny. W społecznym podziale pracy w obrębie służby zdrowia, w sytuacji wyodrębniania się coraz nowych zawodów technicznych, pielęg­niarka jest jedynym, specyficznym pracowni­kiem typu ekspresyjnego, którego nikt w tej roli nie może zastąpić. Pracownik tego rodzaju jest coraz potrzebniejszy zarówno w warun­kach nieuchronnej biurokratyzacji i techniza­cji szpitala, jak i w naturalnym środowisku życiowym pacjenta.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)