SPADEK CZĘSTOŚCI ZGONÓW

Jeśli chodzi o wiek XX, to McKeown uwa­ża, iż spadek częstości zgonów w około trzech czwartych wiązał się z chorobami zakaźnymi, a w pozostałej jednej czwartej z chorobami nie związanymi etiologicznie z drobnoustroja­mi. McKeown rozróżnia trzy grupy zakażeń w zależności od sposobu ich przenoszenia: przez powietrze, wodę, pokarm — i wyodrębnia trzy typy czynników mających wpływ na spadek umieralności w analizowanym okresie: środki medyczne (specyficzne środki lecz­nicze i szczepienia), b) spadek narażenia na zakażenie i c) poprawa odżywiania. A oto konkluzje: „Głównym czynnikiem wpływają­cym na obniżenie umieralności z powodu za­każeń drogą oddechową była poprawa pożywienia; niniejsze narażenie w dziedzinie cho­rób przenoszonych przez wodę i pokarm poprawa warunków higienicznych oraz choć to mniej pewne — szczepienia i leczenie w zakresie znacznej liczby chorób znajdujących się w grupie «różne».

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)