SPEKTAKULARNE WYNALAZKI

Dotyczy to nie tylko spek­takularnych wynalazków, lecz także wielu  „małych” technik, których używa lekarz ; w codziennej praktyce i którymi posługuje się czy mógłby się posługiwać pacjent.Ani lekarz, ani członek rodziny chorego, ani « sam chory z reguły nie przeciwstawia się sto­sowaniu środków technicznych w konkretnym wypadku zagrożenia życia, bez względu na ich koszt i ograniczone możliwości powodzenia. Wobec bliskości śmierci człowieka znaj­dujemy się pod naciskiem, żeby koniecznie coś zrobić.„Lecz w innych sytuacjach nie wzruszamy się tak bardzo śmiercią — pisze Manfred Pflanz — my, lekarze, nie należymy bynaj­mniej do zaangażowanych pacyfistów, niektó­rzy z nas opowiadają się za karą śmierci, a nasze akcje pomocy w zwalczaniu śmierci głodowej w innych krajach są mizerne. Nie możemy powiedzieć o sobie, że więcej niż in­ni współobywatele usiłujemy przeszkodzić niepotrzebnej śmierci, wszędzie gdzie to jest możliwe.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)