SPOŁECZEŃSTWO MASOWE

Wątpliwe, czy w przy­szłości zmniejszy się liczba rodzin i jednostek zależnych od rutynowej opieki medycznej i socjalnej, świadczonej w organizacjach biuro­kratycznych. Jeślii nawet założyć, że wraz ze zmianą obrazu chorób mniej biednych ludzi będzie wymagać pomocy, to inne czynniki będą działać w przeciwnym kierunku, np. uby­wanie w przemyśle miejsc pracy dla niewy­kwalifikowanych robotników wraz ze wzros­tem automatyzacji, zmiany w strukturze ro­dzin związane z wzrastającymi odsetkami rozwodów, separacji i porzuceń, wzrost liczby rodzin utrzymywanych wyłącznie przez kobie­ty (sytuacja materialna takich rodzin jest z re­guły gorsza niż rodzin utrzymywanych przez ojców) — wszystko to przyczynia się do dez­organizacji społecznej.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)