SPOŁECZNE ZNACZENIE

Czy fakt rzadkiego korzysta­nia biednych w najbogatszym kraju świata z wielu świadczeń medycznych i socjalnych(względnie niekorzystania z nich w ogóle)” świadczeń, do których są uprawnieni, ma ja­kieś istotne znaczenie w skali globalnej? Trud­no jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż wiąże się ono z wieloma ogólniejszymi nie rozstrzygniętymi dotąd kwestiami doty­czącymi społeczeństwa amerykańskiego. Warto jednak zwrócić uwagę na niedawno opubliko­wane prace, z których wynika, że w tzw. spo­łeczeństwie masowym uczestnictwo w organi­zacji opartej na pracy wiąże się ze stosunkowo wysokim poczuciem kontrolowania zdarzeń i że większa słabość i bezsilność nie zorganizowa­nego pracownika nie jest tylko prostą funkcją jego pozycji społeczno-ekonomicznej.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)