SPOTYKANE OKREŚLENIE

W publikacjach spotyka­ło się takie określenia, jak „nieodpowiedzialni”, „niedbali”, „prowincjonalni”, „niezorientowa­ni”, „ignoranci”; nazwy te odnosiły się zwyk­le do poszczególnych jednostek. Autorzy now­szych prac odeszli od takich indywidualnych określeń, a w ich miejsce pojawiły się inne terminy: „nowi biedni”, „nowa klasa robot­nicza”, „rodziny wieloproblemowe”, „rodziny niestabilne”, „deprywacja kulturowa”, „kul­tura nędzy” itp. Taka perspektywa badawcza skierowuje uwagę na patologię indywidualną i grupową, którą nieproporcjonalnie uwypuk­la, natomiast pomija uwarunkowania struktu­ralne związane ze służbą zdrowia, jej kosztem i faktyczną organizacją, przede wszystkim z punktu widzenia dostępności rozmaitych świadczeń dla użytkowników określanych wiekiem, wykształceniem i innymi cechami demograficznymi i społecznymi; dlatego jest I mało przydatna dla innowacji w dziedzinie | polityki społecznej i zdrowotnej.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)