STOSUNEK DO PIELĘGNOWANIA

Ponieważ nie jest możliwe spełnia- nie wszystkich, więc pielęgniarka stara się ograniczyć jedne i dać pierwszeństwo innym. Najczęściej pozbywa się roli interpersonalno–samarytańskiej, przekazując ją salowym. (Nie­mal każdy z nas wie, niestety, jakie są tego skutki). Rola wychowawcza także wymaga cza­su, wniknięcia w sytuację każdego pacjenta i jest trudna do pełnienia. Pozostają więc role: techniczna i administracyjna. Dają one wyższy status i możliwości awansu. W konsekwencji coraz mniej jest pielęgniarek kompetentnych i zadowolonych z pracy, które bezpośrednio zajmują się pacjentem. Coraz więcej pielęgnia­rek nie ma nic wspólnego z pielęgnowaniem.Stosunek do pielęgnowania dobrze odzwier­ciedla hierarchię wartości w krajach uprze­mysłowionych: wysoką pozycję wiedzy tech­nicznej i niską pozycję wartości samarytańs­kich.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)