SZCZEGÓŁY DIAGNOZY

Zajmując się drob­nymi szczegółami diagnozy i patogenezy cho­rób, medycyna stoi w obliczu niebezpieczeń­stwa zaniedbywania tego, co do tej pory było jej najpotężniejszym sposobem działania — świadomym wpływaniem na środowisko ze­wnętrzne”. Szeroko ujął tę kwestię dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia H. Mahler w cytowanym artykule Health — a Demystification of Medical Technology, zamieszczo­nym w r. 1975 w znanym brytyjskim czaso­piśmie fachowym „ The Lancet”. Artykuł ten odbił się szerokim echem w wielu krajach Oto konkluzje autora: „Nasz establishment me­dyczny znajduje się w prawdziwej matni. Nie tylko uwikłał się w problem wzrostu kosztów opieki medycznej, przekraczających możliwości ograniczonych budżetów; boryka się rów­nież z samookreśleniem swego imago i swojej filozofii [. . .].

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)