SZEREG BADAŃ

Szereg badań wykazało, że biedny mniej lub niewłaściwie korzysta ze służby zdrowia. Socjologowie zadali sobie pytanie, dlaczego tak jest. Przytoczone tutaj badania pochodzą głównie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wy­stępują ostre różnice między stylem życia niż­szych i wyższych klas społecznych, między biednymi a bogatymi. Zróżnicowanie to doty­czy również zachowania się (postępowania) w chorobie. Poza tym wzięto pod uwagę niektóre badania pochodzące z Wielkiej Brytanii, gdyż interesuje nas wpływ brytyjskiej państwowej służby zdrowia na te zjawiska. Przeglądu dokonano z zachowaniem natu­ralnego biegu zdarzeń, odpowiadającego kolej­nym etapom postępowania ludzi, którzy za­chorowali: stwierdzenie u siebie objawów cho­roby, samoleczenie i leczenie w kręgu laików, przyjęcie roli chorego, wejście do formalnego środowiska leczącego.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)