TECHNIKI KONTROLNE

Obecne techniki kontrolne są tam stosunkowo słabe i lekarze często nie ma­ją rozeznania co do skuteczności swych inter­wencji. W roku 1972 epidemiolog A. L. Cochrane opublikował interesującą książkę na ten temat. Zawiera ona m.in. przegląd rozmai­tych dziedzin postępowania medycznego, które albo nigdy nie były przedmiotem od­powiedniej oceny, albo gdzie negatywne wnioski płynące z takiej oceny zostały zigno­rowane. Równocześnie zwrócił uwagę na roz­maite czynniki, które utrudniają racjonalną ocenę skuteczności i sprawności:trudno jest, z przyczyn etycznych, zasto­sować losowe badania kontrolowane (LBK) do oceny ogólnie przyjętych metod leczenia;istnieje tendencja myślenia klinicznego, że jakiekolwiek marginesowe leczenie jest lep­sze niż żadne;badania ewaluacyjne ograniczają „wol­ność kliniczną”;długa tradycja „czystej nauki” w medy­cynie powoduje, że lekarze na ogół więcej interesują się innowacją niż oceną, jak dzia­ła ona w praktyce.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)