TECHNIKI MEDYCZNE

Techniki medyczne dzieli się niekiedy we­dług stopnia ich niezbędności. Na najniższym poziomie znajdują się takie, które nie przy­noszą żadnego efektu albo których zastosowa­nie może dać skutki ujemne przewyższa­jące dodatnie. Następny poziom — to techni­ki niewątpliwie skuteczne, ale bez których najczęściej można by się obejść (np. zabiegi chirurgiczne na naczyniach wieńcowych ser­ca, tomografia komputerowa). Wreszcie trze­cia grupa obejmuje techniki, których skutecz­ność została udowodniona i które w przyszłoś­ci powinny być stosowane znacznie szerzej niż dotąd, chociaż również nie w sposób nie­ograniczony. Technika w medycynie przebywa niezwykle krótką drogę. Kiedy przejdzie fazę opracowa­nia technicznego, a także fazę doświadczalną (na zwierzętach), to natychmiast występuje „agresywna” faza wdrożenia, przy czym — w przeciwieństwie do leków farmakologicz­nych — zwykle niie są wymagane żadne do­wody jej działania.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)