TENDENCJA DO PRZECIWSTAWIANIA

Etos jest taki, że medycyna zachod­nia była z nami od niepamiętnych czasów, a inne systemy leczenia są trzeciorzędnymi usiłowaniami konkurowania z nią. Mamy tendencję do przeciwstawiania „właściwych”, „odpowiedzialnych”, „nauko­wych” lekarzy wraz z ich pacjentami — „nie­właściwym”, „nieodpowiedzialnym”, „nienau­kowym” innym uzdrowicielom, w ogóle do przeciwstawiania „nauki” i „magii”. W rzeczy­wistości jest przecież tak, że wierzenia i zja­wiska oparte na naukach przyrodniczych koegzystują z wierzeniami i zjawiskami nie wy­jaśnionymi przez te nauki. Co więcej, oficjal­na medycyna — bez rozgłosu zresztą — po­sługuje się już dość szeroko akupunkturą, a także hipnozą w działalności klinicznej, sto­matologii i psychoterapii, i ten proces zdaje się postępować. Czy „cuda” mogą być zare­zerwowane tylko dla lekarzy, uprawnione tyl­ko wtedy, kiedy dokonują się w placówce służby zdrowia?

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)