TRZY GRUPY CHORÓB

Ponieważ te trzy grupy chorób dawały — odpowiednio prawie połowę, jedną szóstą i jedną dzie­siątą ogólnego spadku umieralności, najpraw­dopodobniej głównym czynnikiem była popra­wa odżywiania”. Do podobnych wniosków doszedł inny ba­dacz brytyjski, R. Porter, analizując standa­ryzowane współczynniki zgonów dzieci z po­wodu płonicy, błonicy, krztuśca i odry w latach 1880—1965 w relacji do zastosowanych środków medycznych.Rys.  pokazuje, że proces obniżania się współczynnika zgonów dzieci z powodu czte­rech częstych chorób zakaźnych wieku dziecię­cego: płonicy, błonicy, krztuśca i odry rozpo­czął się w Anglii i Walii około roku 1875. A przymusowe szczepienia przeciw błonicy i antybiotyki zostały zastosowane około 70 lat później.Szczegółową analizę tych zagadnień opartą na statystykach zgonów w Stanach Zjedno­czonych za lata 1900—1973 przeprowadziła ostatnio wspomniana już wcześniej para ba­daczy J. B. i S. M. McKinlay.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)