UMIERALNOŚĆ Z POWODU OSTRYCH CHORÓB

W licznych publi­kacjach, których ukoronowaniem było wydanie w roku 1976 dwóch książek, dokonał on analizy głównych przyczyn spadku umieralności w Anglii i Walii w XVIII, XIX i XX wieku i na­stępująco podsumował wyniki swoich badań: „Spadek umieralności w drugiej połowie w. XIX był spowodowany wyłącznie zmniejsze­niem się częstości zgonów z powodu chorób zakaźnych […]. Analiza chorób, których opano­wanie przyczyniło się do spadku umieralności, sugeruje, że najważniejszy był wzrost standar­du życia, którego najistotniejszą cechą było lepsze odżywianie, oraz poprawa higieny. Le­czenie nie miało żadnego znaczenia, a efekt szczepień ograniczał się do ospy, która jednakże przyczyniła się tylko w około 1/20 do spadku współczynników zgonów”. Wyniki te McKeown potwierdził na materiale czterech innych, bar­dzo różnych krajów europejskich: Szwecji, Francji, Irlandii i Węgier.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)