W DZIEDZINIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Również badania w dziedzinie zdrowia psy­chicznego wskazują, że tzw. czynniki pośred­niczące — kulturowe lub sytuacyjne bądź jedne i drugie — determinują wpływ obja­wów chorobowych na korzystanie ze służby zdrowia. Pokazało to m.in. interesujące bada­nie tolerancji dewiacji w społeczności jednej z mniejszości etnicznych w Kanadzie. Po­przednio sądzono, że choroby psychiczne wy­stępują tam rzadziej niż w porównywalnych społecznościach w innych kulturach. Okazało się, że w rzeczywistości chorób psychicznych nie jest mniej, lecz są one niewidoczne dla obcych, zamaskowane przez charakterystycz­ne dla danej kultury czynniki pośredniczące, polegające na tendencji do normalizowania objawów neurotycznych i psychotycznych. W innych badaniach stwierdzono, że niekorzys- tanie ze służby zdrowia było związane z trud­nymi warunkami sytuacyjnymi, jak niskie do­chody, złe doświadczenie z opieką społeczną, brak zaufania do lekarzy.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)