W KATEGORIACH STRUKTURALNYCH

Tylko niewielu socjologów ujmuje „kulturę nędzy” raczej w kategoriach strukturalnych i odnosi to określenie do aktualnej reakcji behawioralnej na czynniki sytuacyjne. Z każ­dej z tych dwóch orientacji wynikają inne założenia dla polityki społecznej. Przyjęcie pierwszej zakłada działania zmierzające do modyfikacji zachowania ludzi „należących” do kultury nędzy. Przyjęcie drugiej przesuwa punkt ciężkości na modyfikację systemu ochro­ny zdrowia. Zajmowanie się identyfikowa­niem i „etykietowaniem” cech poszczególnych jednostek lub grup przy równoczesnym pomi­janiu organizacyjnych cech systemu ochrony zdrowia utrudnia wprowadzenie niezbędnych innowacji i reform.W ostatnich latach znacznie rozwinęła się teoria organizacji.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)