W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH

Nale­ży do nich trudność zagwarantowania realiza­cji potrzeb zdrowotnych pewnym grupom lud­ności, które tutaj zostały objęte . Radnemu systemowi służby zdrowia nie udało się dotąd zrealizować w pełni swoich celów w odniesieniu do tej populacji. Jest to jeden z najtrudniejszych, a zarazem najważ­niejszych problemów stojących przed służbą zdrowia. W niektórych sferach życia społecznego w Polsce zaawansowane procesy egalitaryzacji zatarły niemal zupełnie różnice między takimi kategoriami ludności, jak pracownicy umys­łowi i fizyczni, mieszkańcy miast i wsi. Rów­nocześnie badania socjologiczne wykazują, że w naszym społeczeństwie zachodzi proces wtórnego różnicowania się stylów życia po­szczególnych warstw i kategorii.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)