W ROLI CHOREGO

Wtrącanie ludzi w rolę chorego jest uważane za potężny, ukryty sposób wymuszania konformizmu i utrzymania status quo w społeczeństwie. Mechanizm tego jest następujący: dopuszcza się wystąpienie zaaprobowanej formy dewia­cji. jaką jest choroba; w ten sposób hamuje się i kanalizuje potencjalny protest społeczny, który można kontrolować poprzez nadzór wy­konywany przez profesję medyczną; niekie­dy przybiera on formę przymusowego le­czenia. Jak już wspomniałam, działanie na rzecz demedykalizacji nie ograniczyło się do teorii, lecz przyniosło szereg posunięć praktycz­nych. Wątpliwe jest, czy większość działaczy społecznych, zapaleni młodzi lekarze i pielęg­niarki, zorganizowane grupy mniejszości mu­rzyńskich i latynoskich, grupy nastawione fe­ministycznie i „najmłodsza” grupa nacisku, jaką są organizacje ludzi niepełnosprawnych, a tak­że osoby niezorganizowane, które spontanicz­nie przyłączyły się do akcji, mieli kiedykol­wiek w ręku książki i rozprawy na temat imperializmu lekarzy.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)