W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA

Kiedy w systemie ochrony zdrowia zmniej­sza się dominacja szpitala, to przestarzałe jest utożsamianie opieki zdrowotnej ze specjalisty­czną opieką medyczną, opierające się na kon­cepcji piramidy z medycyną na wierzchołku, podczas gdy inne grupy zawodowe związane z dziedziną zdrowia zajmują miejsca w kie­runku do podstawy tej piramidy; tym niżej im niższy ich status. Pielęgniarstwo, grupa najliczniejsza, obecnie jest lokalizowana u sa­mej podstawy. Lecz potrzeby pacjenta psy­chiatrycznego, geriatrycznego, niepełnospraw­nego, chorego na cukrzycę, na serce, na raka, dziecka upośledzonego umysłowo — mogą nie­kiedy wymagać głównie pracy pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, a tak­że ich zwierzchnictwa w określonych progra­mach, działaniach i akcjach.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)