WAGA ARGUMENTÓW

Nie podważając wagi tych argumentów można by zadać pytanie, czy musi to być spo­sób jedyny. Badania państwowej służby zdro­wia w Wielkiej Brytanii (s. 102—104) wskazują, że chociaż ma ona ogromny dorobek i osiągnię­cia, to jednak najmniej w odniesieniu do tych, dla których przede wszystkim została powo­łana, to jest dla obywateli z najniższych klas społecznych. Badania stylów życia ludzi z klas niższych, jak również badania niektórych aspektów or­ganizacji formalnych sugerują, że nie wszy­stkie zbiorowości społeczne mają jednakową łatwość i umiejętność korzystania z tychże organizacji formalnych. W świetle owych ba­dań widać, że kiedy świadczenia zdrowotne i socjalne mają charakter zunifórmizowany i wyłącznie biurokratyczny, to lepiej nadają się dla klas średnich niż dla niższych.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)