WARTOŚĆ LECZENIA

Najbardziej intere­sujące są w tym badaniu ogólniejsze sprawy, na które autorzy zwrócili uwagę amerykań­skich polityków społecznych. Zastrzegają się przy tym, że wielkim błędem byłoby arbitral­ne obcinanie budżetu na służbę zdrowia na zasadzie, że po co płacić, skoro jest mało sku­teczna. Nie popierają także dalszej nie kon­trolowanej ekspansji funduszów; usiłują wy­kazać, że należy rozwijać bardziej racjonalne niż dotąd służby medyczne i socjalne. Wiele działań w tej dziedzinie nigdy nie było bada­nych i ocenianych za pomocą ogólnie przyję­tych metod naukowych. Nie wymaga tego na ogół postępowanie na przykład w przypadku złamania nogi, ostrego ataku astmy czy cięż­kiego oparzenia, kiedy leczenie jest nieodzow­ne i kiedy zdziwiłaby jego nieskuteczność.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)