WAŻNY CZYNNIK POŚREDNICZĄCY

Ważnym czynnikiem pośredniczącym są ro­dzaj systemu służby zdrowia i dostępność do niego. Badania socjologiczne wykazały, że le­karze różnią się pod względem określania, jaki objaw jest godny uwagi fachowej i wymaga ich pomocy. Przypuszczalnie mają osobiste preferencje, znane pacjentom, zwłaszcza ubo­gim, którzy — jak sądzą lekarze — znacznie częściej przychodzą z powodu banalnych pro­blemów. E. L. Koos, autor klasycznego bada­nia na temat zdrowia mieszkańców amerykań­skiego miasteczka Regionville, stwierdził, że wśród ludzi ubogich rozpowszechniony jest pogląd, iż lekarze nie lubią ich jako pacjen­tów. W badaniu przeprowadzonym wśród le­karzy ogólnych państwowej służby zdrowia w Wielkiej Brytanii lekarze ci twierdzili, że mają zbyt wielu pacjentów z banalnymi lub niewłaściwymi skargami.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)