WEDŁUG POGLĄDU

Według tego poglądu choroba, szczególnie psychiczna, jest w dużym stopniu konstruk- tem mitycznym, stworzonym i utrwalonym przez społeczeństwo. Szpitale, w których uwięzione są osoby ciężej chore, zostały scha­rakteryzowane jako „instytucje totalne”, jako organizacje „segregujące”, „okrążające” „de- personalizujące”, „zdominowane przez leka­rzy”, którzy nie mają inklinacji do informo­wania pacjentów o ich stanie ani zachęcania do tego innego personelu medycznego. Te „opresyjne”, „antylecznicze” cechy środowis­ka szpitalnego zdaniem wspomnianych auto­rów emanują z „ideologii profesjonalnej” le­karzy i z typu hierarchicznych stosunków, jakie tworzą oni z pacjentami oraz z innymi lekarzami i innym personelem. Częściowo wynika to także z cech biurokratycznych i technologicznych szpitala jako takiego.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)