WPŁYW ŚRODKÓW MEDYCZNYCH

Jak widać, gwałtowny wzrost wydat­ków na medycynę zaczął się wtedy, kiedy już nastąpił prawie cały (92%) współczesny spa­dek współczynników zgonów.Ponieważ chodzi tu o ustalenie wpływu środków medycznych na spadek umieralnoś­ci, a rys. 26 (oraz 15) świadczą o tym, że za­sadniczym powodem obserwowanego spadku było „zniknięcie” kilku głównych chorób za­kaźnych, należy skupić się na skutkach za­stosowania środków medycznych w tej gru­pie chorób. (Biorąc pod uwagę ogólny wzrost od około roku 1900 częstości zgonów z powodu chorób przewlekłych, badanie wpływu środ­ków medycznych na obniżenie umieralności z powodu chorób przewlekłych byłoby nieuza­sadnione). Pomocne okazały się tu wykresy trendów umieralności w analizowanym okresie w odnie­sieniu do każdej choroby zakaźnej, w relacji do czasu zastosowania specyficznych środków medycznych (szczepionki, surowice, sulfamidy, antybiotyki).

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)