WSPÓŁCZESNA MEDYCYNA ZACHODNIA

Cho­robę traktuje się jako naturalny składnik życia ludzkiego, chociaż nie w sensie rezygnacji czy nawet bierności. Uważa się ją za stan, który jest, ale którego nie powinno być. Stan, który należy wyjaśniać, badać, leczyć,^ kontro­lować i w rezultacie usunąć, zwalczyć, wyko­rzenić.Według Rene Dubosa całkowite i trwałe uwolnienie od chorób jest niemal sprzeczne z życiem, jest to marzenie oparte na wyobraże­niu Ogrodów Edenu. Mityczny czy utopijny jest to cel pożądany i usilnie postulowany. W nowoczesnym społeczeństwie uchodzi on za możliwy dzięki postępowi nauki d zastosowa­niu technologii medycznej. ‚Współczesną me­dycynę otacza także powszechne przekonanie, że głównie z powodu odkryć i badań nauko­wych poziom zdrowia członków społeczeństwa jest wyższy niż kiedykolwiek dotychczas.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)