WYDATKI NA CELE ZDROWOTNE

Jeśli wydatki na cele zdrowot­ne zwiększać się będą w niektórych krajach Europy w obecnym tempie, w końcu tego wie­ku osiągną one poziom przekraczający cały dzisiejszy dochód narodowy tych krajów […]. Przedstawiciele współczesnej medycyny prze­konali polityków i działaczy gospodarczych, iż podwyższenie stanu zdrowotności stanowi prostą funkcję kosztów ponoszonych na ten cel — im więcej pieniędzy, tym więcej zdro­wia”. Równocześnie mnożyły się w owych krajach głosy krytyki opinii publicznej pod adresem medycyny, nie zaspokajającej emoc­jonalnych potrzeb chorych, nieegalitarnej ze względu na wysoki koszt wyspecjalizowanej techniki i ograniczony dostęp do niej, mało skutecznej w działaniach wymagających ak­tywnej współpracy ludności.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)