WYRAŹNA ARTYKULACJA

Wyraźna artykulacja tego nastawienia jest niewątpliwie produktem amerykańskim. W prasie, radio, telewizji, w książkach naukowych i popularnych, w rozmai­tych grupach nacisku, w kołach uniwersytec­kich związanych z naukami humanistycznymi i społecznymi podniosła się w Stanach Zjedno­czonych w ciągu ostatnich kilkunastu lat fala krytyki, która rozlała się także na inne kraje. Jest to interesujące i znamienne zjawisko; wy­raża ono pewien stan świadomości społecznej na określonym etapie rozwoju cywilizacji tech­nicznej. Niektóre jego aspekty są charakte­rystyczne tylko dla Stanów Zjednoczonych i mają praktyczne znaczenie tylko w społe­czeństwie amerykańskim, inne występują również w innych społeczeństwach. Trafnie uchwyciła to Światowa Organizacja Zdrowia, poświęcając im wiele uwagi.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)