WYRAŹNA TENDENCJA SPADKU

Okazało się, że jeśli chodzi o    gruźlicę, dur brzuszny, odrę i płonicę, to środki te były wprowadzone w momencie, kie­dy współczynnik zgonów z powodu każdej z tych chorób wykazywał już wyraźną tendencję spadku albo był wręcz bardzo niski. Wśród pozostałych pięciu chorób (bez ospy) środki medyczne miały znaczniejszy wpływ na ten­dencję spadkową tylko w odniesieniu do cho­roby Heinego-Medina: najwyższe współczyn­niki zgonów z powodu tej choroby wystąpiły w latach 1930, 1950 (i prawdopodobnie w 1910), a więc można było oczekiwać kolejne­go szczytu w roku 1970. Ale współczynnik zgonów spadł po roku 1950 do punktu niemal nie istniejącego i nie zmienił się od tego cza­su, co świadczy o decydującym wpływie szcze­pień przeciw tej chorobie.

Witaj na moim serwisie! Blog to forma moich przemyśleń o medycynie. Dzielę się z Wami we wpisach doświadczeniem namytym w mojej pracy. Jeśli Ci się podoba mój serwis to zapraszam do zostania tutaj na dłużej i aktywnego brania udziału w dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)